Fog Forest logo

Ghita Levin

Artisan

  • Tea Set
  • stoneware
  • various sizes
  • $15–$98 ea.

detail view

Ghita Levin

  • Tea Set
  • stoneware
  • various sizes
  • $15–$98 ea.
About this artwork

Stoneware with crawling glaze

Tea Set